Asset Publisher Asset Publisher

III Ogłoszenie o przetargu

Sprzedaż maszyny; naorywacz wałków

Nadleśnictwo Międzyrzec ogłasza III przetarg nieograniczony na sprzedaż maszyny:

  • naorywacz wałków; rok produkcji 1986 - 1 szt.

Chętni zakupu maszyny proszeni są o składanie ofert cenowych na piśmie do dnia 19.09.2018 r. do godziny 10:00 podając w nich wybrany sprzęt oraz cenę netto za jego zakup. Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie na adres: Nadleśnictwo Międzyrzec, ul. Warszawska 53, 21-560 Międzyrzec Podlaski - sekretariat Nadleśnictwa - I piętro. Na kopercie z ofertą należy umieścić napis "Oferta na zakup maszyny".

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczacych przetargu udziela Pan Adam Sokólski w godzinach 8:30 - 14:30, tel. 508 359 485 lub (83) 371-42-06 wew. 17.

Szczegółowe informacje o przetargu do pobrania poniżej.