Asset Publisher Asset Publisher

Młode pokolenie orlików w międzyrzeckich lasach

Orlik krzykliwy to zdecydowanie najliczniej występujący z orłów na Lubelszczyźnie. Uwaga! Plebiscyt na imię dla orlika - szczegóły na końcu artykułu.

Orlik krzykliwy Clanga pomarina jest ptakiem o dość pokaźnych rozmiarach. Rozpiętość jego skrzydeł sięga nawet do 160 cm, a długość ciała do 65 cm. Jest on wyraźnie większy od najbardziej pospolitego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych występującego w Polsce – Myszołowa zwyczajnego. W ubarwieniu orlika krzykliwego dominują różne odcienie brązu, od ciemnobrunatnych lotek i sterówek, poprzez jasnobrązowe upierzenie tułowia i pokryw skrzydłowych po żółtobrązowy wierzch głowy. Szpony i nasada dzioba są jaskrawo żółto ubarwione.

Według danych „Trendów liczebności ptaków w Polsce” wydanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska orlik najliczniej gniazduje we wschodnich Karpatach, na Lubelszczyźnie, Podlasiu oraz Warmii i Mazurach. To właśnie przez Polskę przebiega zachodnia granica zasięgu jego naturalnego występowania. Gniazduje w lasach, preferując starsze drzewostany mieszane, wokół których położone są dobre tereny żerowiskowe. Ich głównym pokarmem są głównie gryzonie, rzadziej płazy, gady i drobne ptaki. Warto nadmienić, że jest on nielicznym gatunkiem lęgowym, a wielkość jego populacji sięga 2,3 – 2,7 tys. par, dlatego cieszymy się z zauważenia każdego młodego pokolenia tego ptaka. Najważniejszym jest fakt, że całość populacji występująca w Polsce jest stabilna.

 

Na terenie Nadleśnictwa Międzyrzec w chwili obecnej znajduje się 15 stref ochronnych wokół miejsc rozrodu i regularnego przebywania orlika krzykliwego! Wokół ich gniazd obowiązuje strefa ochronna:

  • przez cały rok w promieniu do 100m, 

  • a okresowo (od 1 marca do 31 sierpnia) – w promieniu do 500 m od gniazda.

Łączna powierzchnia gruntów na terenie Nadleśnictwa Międzyrzec objęta ochroną strefową gatunków chronionych wynosi niemal 950 ha (9,5 km2), czyli prawie tyle ile wynosi połowa obszaru zajmowanego przez miasto Międzyrzec Podlaski

W ubiegłym roku, w okresie zimowym, do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie wpłynęło zawiadomienie o zlokalizowaniu nowego gniazda orlika krzykliwego. Jako że gatunek ten zimuje w Afryce Środkowej, weryfikacji jego zasiedlenia można było dokonać dopiero w sezonie lęgowym. 18 lipca tego roku nadleśnictwo odwiedzili pracownicy RDOŚ. Podczas wykonywania przedmiotowej kontroli stwierdzono obecność pisklaka. Z pomocą naszej koleżanki Małgosi udało się go dokładnie pomierzyć oraz zaobrączkować. Młody orlik krzykliwy ważył 1145 g. Długość dzioba wyniosła 42 mm, a  złożonego skrzydła 362 mm. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że do końca lipca pisklę będzie już całkowicie upierzone i najprawdopodobniej opuści gniazdo.

UWAGA! W związku z pojawieniem się nowego mieszkańca naszych lasów chcielibyśmy ogłosić plebiscyt na imię dla ptaka! Na naszym fanpage na facebooku<<< pod postem publikującym niniejszy artykuł czekamy na propozycje. Orlik zostanie nazwany imieniem z komentarza, który otrzyma największą liczbę polubień. Zabawa trwa do 1 sierpnia 2018 r. Autor, którego pomysł wygra, otrzyma upominek od nadleśnictwa. Liczymy na ciekawe, nietuzinkowe pomysły.

Warto pamiętać, że orliki krzykliwe na swoim rewirze posiadają kilka gniazd i każdego sezonu mogą wybierać inne. Jesteśmy ciekawi, czy młody ptak po okresie zimowania wróci do międzyrzeckich lasów. Mamy nadzieję, że właśnie tak się stanie.