Asset Publisher Asset Publisher

ZWALCZANIE CHRABĄSZCZA MAJOWEGO I KASZTANOWCA

Planowane zabiegi agrolotnicze!

W dniach od 06 do 31 maja b.r.  planowane jest wykonanie zabiegu agrolotniczego, zwalczającego dorosłe postaci  chrabąszcza majowego (Melolontha melolontha)  i kasztanowca (Melolontha hippocastani).  Zabieg wykonywany będzie na terenie lasów w zarządzie Nadleśnictwa Międzyrzec oraz lasów przyległych, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w godzinach rannych i popołudniowych.

Przeprowadzony zostanie na terenie leśnictw: Przyłuki, Sitno, Woroniec, Sokule i Dołha oraz w części leśnictw:  Żerocin i Bereza.  Obejmie też fragmenty lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, wchodzących w skład gmin: Biała Podlaska, Drelów i Międzyrzec  oraz miasto Międzyrzec Podlaski. Planowana powierzchnia zabiegu agrolotniczego to 3704,32 ha.

Do wykonania zabiegu użyty zostanie środek chemiczny – Mospilan 20 SP przy użyciu adiuwantu IKAR 95 EC. 
Link do etykiety:  https://www.sumiagro.pl/download/etykiety-instrukcje/mospilan-20-sp-etykieta-uzytkownicy-profesjonalni.pdf

Na czas wykonywania oprysków agrolotniczych w poszczególnych kompleksach leśnych   obowiązywał będzie  zakaz wstępu do lasu, na podstawie decyzji  Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzyrzec (zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o lasach). Tereny objęte zabiegami chemicznymi zostaną oznakowane za pomocą tablic. Informacje o terminach szczegółowych zakazu  wstępu do lasu znajdą  się na stronie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz Nadleśnictwa Międzyrzec.

Dodatkowe  informacje udzielane są pod numerem telefonu: 83 371 42 06

Chrabąszcz majowy (Melolontha melolontha) –gatunek chrząszcza z rodziny żukowatych. Bardzo podobny do chrabąszcza kasztanowego. Loty odbywa wieczorami w maju, czerwcu, a czasami na początku lipca, w dzień przebywa na drzewach liściastych. Długość 25–35 mm, ciało owalne, nieco wydłużone, czarne z białymi plamami na bokach odwłoka, czułki, pokrywy skrzydłowe i odnóża brunatne, silny gryzący aparat gębowy. Larwy oligopodialne (3 pary nóg tułowiowych), białe, grube, charakterystycznie zgięte w podkowę nazywane pędrakami. Poczwarka wolna. Dorosłe chrząszcze oraz pędraki zimują w glebie na głębokości 1 metra. Chrabąszcz żywi się liśćmi różnych drzew liściastych (drzewa owocowe, wierzby, brzozy, buki, dęby i inne), a jego larwy są typowymi polifagami: żerują na korzeniach roślin zielnych, krzewów i drzew; mogą uszkadzać system korzeniowy młodych roślin; z punktu widzenia człowieka są szkodnikami szkółek, upraw oraz trawników. Najmniej szkodliwe są larwy w pierwszym i drugim stadium L1 i L2 (pierwsza i druga wylinka), żywią się głównie butwiejącymi resztkami roślinnymi i korzeniami, dopiero w ostatnim stadium L3 (trzecia wylinka) podgryzają żywe roślin

Po 3 tygodniach wylęgają się larwy. Żerują one początkowo w warstwie próchniczej gleby, zjadając rozkładające się rośliny. Rozwijają się zwykle 3 lata i co roku dwukrotnie linieją. W trzecim roku, pod koniec lata, przepoczwarczają się, a w październiku wylęgają się dorosłe chrząszcze, które wychodzą na powierzchnię dopiero w maju następnego roku.

Rozwój -  przeobrażenie zupełne:  jajo, 3 wylinki (L1, L2, L3), poczwarka i imago (owad doskonały). Chrząszcze pojawiają się w maju i żerują na drzewach liściastych. Samica składa jaja pod ziemią, w pobliżu drzew, w wydrążonym przez siebie korytarzu na głębokości 10–15 cm, po 15–20 jaj w złożu. Samice zamierają w czerwcu, po złożeniu około 80 jaj.