Asset Publisher Asset Publisher

Urządzanie lasu

URZĄDZANIE LASU

Urządzanie lasu to jedna z najważniejszych nauk leśnych, której zadaniem jest ocena stanu gospodarstwa leśnego, określenie jego potrzeb, sprecyzowanie zadań i opracowanie schematu działań prowadzących do wzrostu produktywności i użyteczności społecznej lasów. Nauka ta łączy wiedzę i osiągnięcia wielu innych dziedzin pokrewnych m. in. hodowli lasu, użytkowania lasu, ochrony lasu czy łowiectwa.
W Lasach Państwowych zakres prac określany jest przez Plan Urządzenia Lasu. Jest to szczegółowy leśny plan gospodarczy opracowywany na okres 10 lat lub krótszy (w uzasadnionych przypadkach np. klęski żywiołowej).

Dla Nadleśnictwa Międzyrzec obecnie obowiązujący Plan Urządzania Lasu został sporządzony przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Lublinie na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2022r.