Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

       Od dnia 01.01.2014 r. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu bialskiego poprzez własne służby.

      Dyżur w poszczególnych urzędach gmin będzie sprawowany raz w tygodniu w ustalonych godzinach, natomiast w Starostwie Powiatowym w Wydziale Rolnictwa i Środowiska w godz. pracy urzędu.

Harmonogram dyżurów leśników w urzędach gmin powiatu bialskiego przedstawia się następująco:

Lp.

Gmina / Miasto

Dzień i godz. dyżuru

Miejsce dyżuru

Imię i nazwisko leśnika

1.

Gmina Biała Podlaska

Środa 9.00-11.00

Wydział Rolnictwa
i Środowiska p. 216

Michał Hołubiec

2.

Gmina Drelów

Poniedziałek 10.00-12.00

UG Drelów

Dariusz Adamowicz

3.

Gmina Janów Podlaski

Poniedziałek 9.00-11.00

UG Janów Podlaski

Marzena Plażuk

4.

Gmina Kodeń

Czwartek 10.00-12.00

UG Kodeń

Michał Hołubiec

5.

Gmina Konstantynów

Piątek 9.00-11.00

UG Konstantynów

Marzena Plażuk

6.

Gmina Leśna Podlaska

Piątek 9.00-11.00

UG Leśna Podlaska

Michał Hołubiec

7.

Gmina Łomazy

Wtorek 9.00-11.00

UG Łomazy

Dariusz Romaniuk

8.

Gmina Międzyrzec Podlaski

Czwartek 10.00-12.00

UG Międzyrzec Podlaski

Dariusz Adamowicz

9.

Miasto Międzyrzec Podlaski

Czwartek 10.00-12.00

UG Międzyrzec Podlaski

Dariusz Adamowicz

10.

Gmina Piszczac

Środa 9.00-11.00

UG Piszczac

Marzena Plażuk

11.

Gmina Rokitno

Czwartek 9.00-11.00

UG Rokitno

Marzena Plażuk

12.

Gmina Rossosz

Piątek 9.00-11.00

UG Rossosz

Dariusz Romaniuk

13.

Gmina Sławatycze

Wtorek 9.00-11.00

UG Sławatycze

Piotr Pietkiewicz

14.

Gmina Sosnówka

Czwartek 9.00-11.00

UG Sosnówka

Piotr Pietkiewicz

15.

Gmina Terespol

Piątek 9.00-11.00

UG Terespol

Marzena Plażuk

16.

Miasto Terespol

Piątek 9.00-11.00

UG Terespol

Marzena Plażuk

17.

Gmina Tuczna

Poniedziałek 9.00-11.00

UG Tuczna

Piotr Pietkiewicz

18.

Gmina Wisznice

Poniedziałek 9.00-11.00

UG Wisznice

Dariusz Romaniuk

19.

Gmina Zalesie

Wtorek 9.00-11.00

UG Zalesie

Michał Hołubiec

 

      Leśnicy podczas dyżuru w poszczególnych gminach będą prowadzić sprawy związane z gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym także będą przyjmować wnioski o cechowanie drewna i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna. Leśnicy będą także legalizować pozyskane drewno w terenie poprzez odpowiednie oznakowanie i nadanie numeracji.

      Szczegółowe informacje w zakresie prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu bialskiego można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Środowiska pokój 216, tel. 83 35 11 347.