Asset Publisher Asset Publisher

OGŁOSZENIE !!!

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia

Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyrzec informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia które stanowią własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Międzyrzec.

Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może zostać nabyty w szczególności gdy:

 • przylega bezpośrednio do gruntów nadleśnictwa,
 • pozostaje we współwłasności z Nadleśnictwem Międzyrzec,
 • reguluję przebieg granicy polno- leśnej.

Ponadto:

 • w Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzonej przez właściwego Starostę dla położenia zbywanej nieruchomości użytek gruntowy to las lub rola klasy V, VI, VIz,
 • w przypadku gruntów rolnych niezbędne jest by nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego była przeznaczona do zalesienia lub była objęta decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu umożliwiającą zalesienie,
 • granice nieruchomości są znane, widoczne w terenie lub zostały ustalone geodezyjnie oraz nie występują spory graniczne,
 • nieruchomość nie może być zabudowana,
 • sprzedawana nieruchomość musi mieć uregulowany stan prawny tj. założoną księgą wieczystą zgodną z informacjami zawartymi w EGiB oraz nie może być obciążona na rzecz osób trzecich,
 • zakup nieruchomości możliwy jest po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wyrażonej na pisemny wniosek Nadleśniczego,
 • las, grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego,
 • możliwe będzie prowadzenie na niej racjonalnej gospodarki leśnej.

Wnioski są rozpatrywane indywidualnie.

Położenie gruntów nadleśnictwa można sprawdzić na stronie Banku Danych o Lasach pod adresem: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

 Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia proszone są o składanie wniosków drogą elektroniczną poprzez ePUAP /pgl_lp_0514//SkrytkaESP

lub
na adres e-mail miedzyrzec@lublin.lasy.gov.pl

lub
w formie tradycyjnej w przesyłając na adres siedziby Nadleśnictwa Międzyrzec,
ul. Leśna 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski

 

Szczegółowych informacji udziela p. Adrian Wasiluk nr tel. 537 865 505

od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 -14:00

 

Wzór wniosku wraz z wykazem niezbędnych dokumentów można pobrać poniżej

<Wniosek elektroniczny>