Asset Publisher Asset Publisher

Przy leśnej mogile w leśnictwie Leszczanka – z „Radiem dla Ciebie”

Z mikrofonem „Radia dla Ciebie” zatrzymaliśmy się przy leśnej mogile - pomniku żołnierzy z Oddziału Stefana Wyrzykowskiego, ps. „Zenon” w Leszczance.

Miejsce to międzyrzeccy leśnicy odwiedzają często; 1 marca, w Międzynarodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 1 listopada w Święto Zmarłych a także w lipcu, podczas dorocznych uroczystości upamiętniających poległych w akcji „Burza”. Składają kwiaty, zapalają znicze, ale też od lat  dbają o to miejsce.

Pomnik – jak podaje Sławomir Kordaczuk – wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach i badacz dziejów Oddziału „Zenona” – powstał z inicjatywy samego S. Wyrzykowskiego i kolegów z Oddziału.

Leśna zbiorowa mogiła żołnierzy AK z Oddziału „Zenona”, poległych w walce z Niemcami w dniach 22-26 lipca 1944r znajduje się na terenie leśnictwa Leszczanka. Przed laty, w ramach akcji „Burza”, w rozległym kompleksie leśnym „Smolne Piece” , rozegrała się krwawa bitwa. Oddziały partyzanckie Armii Krajowej „Zenona” i „Lecha” – Stanisława Chmielarskiego sparaliżowały wówczas odwet cofających się formacji Wermachtu. Finał akcji „Burza” w Obwodzie AK Biała Podlaska zakończył się 26 lipca 1944r zajęciem miasta przez oddziały partyzanckie. Niestety, wielu z ocalałych z oddziału „Zenona” podzieliło los „żołnierzy wyklętych”, tułając się po lasach i przeżywając męczarnie w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa.

O wydarzeniach sprzed laty i kultywowaniu pamięci o pomniku żołnierzy z oddziału „Zenona” opowiadają: Krzysztof Kuźmicz, leśniczy w leśnictwie Leszczanka i Adam Szulik, sekretarz Nadleśnictwa Międzyrzec.

Link do audycji: