Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Międzyrzec
Nadleśnictwo Międzyrzec
83 371 42 06
83 371 64 21

ul. Leśna 8

21-560 Międzyrzec Podlaski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyrzec
Leszek Michalec
83 371 42 06
Zastępca Nadleśniczego
Piotr Kowalczuk
83 371 42 06
Inżynier Nadzoru
Janusz Kossak
501 609 780
Główny Księgowy
Agnieszka Filipiuk
535 818 010

Dział gospodarki leśnej

Bogdan Gałka
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 508 659 629, 83 371 42 06 wew. 2
Ireneusz Sójka
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 797 348 892, 83 371 42 06 wew. 2
Małgorzata Chmura
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 83 371 42 06 wew. 8
Przemysław Szczepaniuk
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 537 865 465
Daniel Szlendak
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 83 371 42 06, wew. 2
Adrian Wasiluk
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 537 865 505
Daniel Pasek
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 797 348 876

Dział finansowo-księgowy

Beata Antoniuk-Kozak
Starszy Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 83 371 42 06, wew. 3
Agnieszka Karwowska
Starszy Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 797 348 872, 83 371 42 06 wew. 3
Iwona Kuba
Starszy Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 83 371 42 06 wew. 3

Stanowisko ds. pracowniczych

Anna Gajaszek
Starszy Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 797 348 869, 83 371 42 06 wew. 4

Posterunek Straży Leśnej

Krzysztof Gajecki
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 509 142 239
Zbigniew Barczuk
Strażnik leśny
Tel.: 509 142 279
Dariusz Jastrzębski
Strażnik leśny
Tel.: 793 474 856

Dział administracyjno-gospodarczy

Adam Szulik
Sekretarz
Tel.: 515 161 465, 83 371 42 06 wew. 5
Małgorzata Gajecka
Sekretarka
Tel.: 535 562 530, 83 371 42 06 wew. 1
Wiesław Obroślak
Specjalista ds. budowlanych
Tel.: 660 782 003, 83 371 42 06 wew. 6
Adam Sokólski
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 508 359 485, 83 371 42 06 wew. 7
Łukasz Rumiński
Starszy Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 797-348-873, 83 371 42 06 wew. 8