Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Nadleśnictwo Międzyrzec
Nadleśnictwo Międzyrzec
83 371 42 06
83 371 64 21

ul. Warszawska 53

21-560 Międzyrzec Podlaski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyrzec
Leszek Michalec
83 371 42 06
Zastępca Nadleśniczego
Piotr Kowalczuk
83 371 42 06
Inżynier Nadzoru
Janusz Kossak
501 609 780
Główny Księgowy
Danuta Stępień
797 348 878

Dział gospodarki leśnej

Bogdan Gałka
Starszy Specjalista Służby Leśnej
phone-abbreviation: 508 659 629, 83 371 42 06 wew. 2
Ireneusz Sójka
Starszy Specjalista Służby Leśnej
phone-abbreviation: 797 348 892, 83 371 42 06 wew. 2
Małgorzata Chmura
Specjalista Służby Leśnej
phone-abbreviation: 83 371 42 06 wew. 8
Przemysław Szczepaniuk
Specjalista Służby Leśnej
phone-abbreviation: 537 865 465
Daniel Szlendak
Specjalista Służby Leśnej
phone-abbreviation: 83 371 42 06, wew. 2
Adrian Wasiluk
Specjalista Służby Leśnej
phone-abbreviation: 537 865 505
Daniel Pasek
Starszy Referent
phone-abbreviation: 797 348 876

Dział finansowo-księgowy

Agnieszka Filipiuk
p.o. Główny Księgowy
phone-abbreviation: 516 046 791, 83 371 42 06 wew. 3
Agnieszka Karwowska
Starszy Specjalista ds. finansowo-księgowych
phone-abbreviation: 797 348 872, 83 371 42 06 wew. 3
Beata Antoniuk-Kozak
Starszy Specjalista ds. finansowo-księgowych
phone-abbreviation: 83 371 42 06, wew. 3

Stanowisko ds. pracowniczych

Anna Gajaszek
Starszy Specjalista ds. pracowniczych
phone-abbreviation: 797 348 869, 83 371 42 06 wew. 4

Posterunek Straży Leśnej

Krzysztof Gajecki
Komendant Posterunku Straży Leśnej
phone-abbreviation: 509 142 239
Zbigniew Barczuk
Strażnik leśny
phone-abbreviation: 509 142 279
Dariusz Jastrzębski
Strażnik leśny
phone-abbreviation: 793 474 856

Dział administracyjno-gospodarczy

Adam Szulik
Sekretarz
phone-abbreviation: 515 161 465, 83 371 42 06 wew. 5
Małgorzata Gajecka
Sekretarka
phone-abbreviation: 535 562 530, 83 371 42 06 wew. 1
Iwona Kuba
Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych
phone-abbreviation: 797 348 884, 83 371 42 06 wew. 6
Wiesław Obroślak
Specjalista ds. budowlanych
phone-abbreviation: 660 782 003, 83 371 42 06 wew. 6
Adam Sokólski
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
phone-abbreviation: 508 359 485, 83 371 42 06 wew. 7
Łukasz Rumiński
Starszy Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
phone-abbreviation: 797-348-873, 83 371 42 06 wew. 8