Asset Publisher Asset Publisher

Nadleśnictwo - historia

17 stycznia 1945 roku. Tę datę przyjmuje się za początek współczesnego Nadleśnictwa Międzyrzec. W styczniu 1945 roku, nadleśnictwo utworzone 12 grudnia 1944 roku z lasów należących do rodziny Potockich i przedwojennych lasów państwowych, połączone zostało z sąsiadującym Nadleśnictwem Dołha.

Pierwsza siedziba nadleśnictwa znalazła swoje miejsce w Dołdze w dawnym dworku hrabiego Potockiego. Początkowo w skład nadleśnictwa wchodziły cztery leśnictwa: Przyłuki, Sokule, Sitno i Żerocin.

W 1958 roku biuro przeniesione zostało do kamienicy znajdujące się przy ulicy Warszawskiej 53 w Międzyrzecu Podlaskim, gdzie mieści się do dziś.

1 stycznia 1973 roku do Nadleśnictwa Międzyrzec został przyłączony obręb Grabarka (w którego skład wchodzą dziś leśnictwa Leszczanka, Witoroż i Żelizna).

W obecnych granicach nadleśnictwo funkcjonuje od 1 stycznia 1995 roku na podstawie Zarządzenia nr 150 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 października 1995 roku. Tworzy je obecnie dziesięć leśnictw: Przyłuki, Woroniec, Sokule, Dołha, Sitno, Żerocin, Bereza, Leszczanka, Witoroż, Żelizna.

Warto odnotować, że 3 grudnia 1983 roku, utworzono na terenie nadleśnictwa, jedyny jak do tej pory, Rezerwat Przyrody Liski, którego zadaniem jest zachowanie fragmentu lasu o naturalnym charakterze.

Funkcjonowanie nadleśnictwa określane jest w planach urządzania lasu. Pierwszy, prowizoryczny plan dla Nadleśnictwa Międzyrzec powstawał w latach 1945-1948  i obejmował okres od 1948 do 1958 roku. Następny „plan definitywnego urządzania" został ustalony na okres od 1958 do 1968 roku. Kolejne plany, począwszy od planu I rewizji obejmowały lata:

- 1968-1978 – plan I rewizji (został przedłużony do 1981 roku),

- 1982-1991 (przedłużony do 1992 roku) – plan II rewizji,

- 1993-2002 – plan III rewizji,

- 2003-2012 – plan IV rewizji,

Okres obowiązywania obecnego planu urządzania lasu to lata 2013-2022.