Asset Publisher Asset Publisher

Lasy nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa Międzyrzec rozmieszczone są w 50 kompleksach, z czego blisko 60% stanowi jeden kompleks leśny o powierzchni 7722 ha, położony w centralnej części nadleśnictwa.

W południowo-wschodniej części nadleśnictwa, leży dość duży kompleks leśny o powierzchni 2346,48 ha, (17,61 % pow. nadleśnictwa) położony południkowo od Strzyżówki do Żulinek. W północno-wschodniej części nadleśnictwa, obrębie Międzyrzec, w okolicy wsi Woroniec położony jest duży kompleks leśny o powierzchni 1056,56 ha (7,93% pow. nadleśnictwa). Na północ od Międzyrzeca znajduje się parę kompleksów blisko siebie położonych, o łącznej powierzchni 678,72 ha (5,09% pow. nadleśnictwa). Resztę powierzchni tj. 1212,33 ha (około 9,31 %) stanowi 18 kompleksów, z czego 12 kompleksów w obrębie Międzyrzec oraz 6 małych kompleksów w obrębie Grabarka. Ponadto w skład nadleśnictwa wchodzi duża ilość małych działek rozrzuconych po terenie całego nadleśnictwa, często położonych wśród lasów niepaństwowych.