Mapa Lasów Państwowych

Mapa prezentuje m.in. podział Polski na regionalne dyrekcje LP oraz nadleśnictwa, pokazuje granice leśnych kompleksów promocyjnych i parków narodowych, informuje o zakazach wstępu do lasów oraz zagrożeniach pożarowych.

Interaktywna mapa RDLP

Jest to Interaktywna mapa ochrony przyrody Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Zawiera kilkadziesiąt warstw z danymi, które można wyświetlać lub nie – w zależności od potrzeb.