Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Międzyrzec
Nadleśnictwo Międzyrzec
83 371 42 06
83 371 64 21

ul. Leśna 8

21-560 Międzyrzec Podlaski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyrzec
Leszek Michalec
83 371 42 06
Zastępca Nadleśniczego
Piotr Kowalczuk
83 371 42 06
Główny Księgowy
Agnieszka Filipiuk
83 371 42 06 wew. 8
Inżynier Nadzoru
Janusz Kossak
501-609-780
Inżynier Nadzoru
Jacek Pawlikowski
536-708-338

Dział gospodarki leśnej

Bogdan Gałka
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Phone number: 508 659 629, 83 371 42 06 wew. 3
Magdalena Pasek
Specjalista Służby Leśnej
Phone number: 83 371 42 06 wew. 1
Małgorzata Chmura
Specjalista Służby Leśnej
Phone number: 83 371 42 06 wew. 3
Przemysław Szczepaniuk
Specjalista Służby Leśnej
Phone number: 537 865 465, 83 371 42 06 wew. 3
Daniel Szlendak
Specjalista Służby Leśnej
Phone number: 83 371 42 06, wew. 1
Adrian Wasiluk
Specjalista Służby Leśnej
Phone number: 537 865 505, 83 371 42 06 wew. 3
Daniel Pasek
Specjalista Służby Leśnej
Phone number: 797 348 876, 83 371 42 06 wew. 3

Dział finansowo-księgowy

Beata Antoniuk-Kozak
Starszy Specjalista ds. finansowo-księgowych
Phone number: 83 371 42 06, wew. 2
Agnieszka Karwowska
Starszy Specjalista ds. finansowo-księgowych
Phone number: 797 348 872, 83 371 42 06 wew. 2
Iwona Kuba
Starszy Specjalista ds. finansowo-księgowych
Phone number: 83 371 42 06 wew. 2

Stanowisko ds. pracowniczych

Anna Gajaszek
Starszy Specjalista ds. pracowniczych
Phone number: 797 348 869, 83 371 42 06 wew. 9

Posterunek Straży Leśnej

Krzysztof Gajecki
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Phone number: 509 142 239
Zbigniew Barczuk
Strażnik leśny
Phone number: 509 142 279, 83 371 42 06 wew. 6
Dariusz Jastrzębski
Strażnik leśny
Phone number: 793 474 856, 83 371 42 06 wew. 6

Dział administracyjno-gospodarczy

Adam Szulik
Sekretarz
Phone number: 515 161 465, 83 371 42 06 wew. 5
Małgorzata Gajecka
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Phone number: 535 562 530, 83 371 42 06
Wiesław Obroślak
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Phone number: 660 782 003, 83 371 42 06 wew. 7
Adam Sokólski
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Phone number: 508 359 485, 83 371 42 06 wew. 7
Łukasz Rumiński
p.o. Sekretarza
Phone number: 797-348-873, 83 371 42 06 wew. 7
Jakub Jakubowicz
Instruktor Techniczny
Phone number: 83 371 42 06 wew. 7