Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Międzyrzec
Nadleśnictwo Międzyrzec
83 371 42 06
83 371 64 21

ul. Leśna 8

21-560 Międzyrzec Podlaski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyrzec
Leszek Michalec
83 371 42 06
Zastępca Nadleśniczego
Piotr Kowalczuk
83 371 42 06
Inżynier Nadzoru
Janusz Kossak
501 609 780
Główny Księgowy
Agnieszka Filipiuk
535 818 010, 83 371 42 06 wew. 8

Dział gospodarki leśnej

Bogdan Gałka
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Phone number: 508 659 629, 83 371 42 06 wew. 3
Magdalena Pasek
Starszy referent
Phone number: 83 371 42 06 wew. 1
Małgorzata Chmura
Specjalista Służby Leśnej
Phone number: 83 371 42 06 wew. 3
Przemysław Szczepaniuk
Specjalista Służby Leśnej
Phone number: 537 865 465, 83 371 42 06 wew. 3
Daniel Szlendak
Specjalista Służby Leśnej
Phone number: 83 371 42 06, wew. 1
Adrian Wasiluk
Specjalista Służby Leśnej
Phone number: 537 865 505, 83 371 42 06 wew. 3
Daniel Pasek
Specjalista Służby Leśnej
Phone number: 797 348 876, 83 371 42 06 wew. 3

Dział finansowo-księgowy

Beata Antoniuk-Kozak
Starszy Specjalista ds. finansowo-księgowych
Phone number: 83 371 42 06, wew. 2
Agnieszka Karwowska
Starszy Specjalista ds. finansowo-księgowych
Phone number: 797 348 872, 83 371 42 06 wew. 2
Iwona Kuba
Starszy Specjalista ds. finansowo-księgowych
Phone number: 83 371 42 06 wew. 2

Stanowisko ds. pracowniczych

Anna Gajaszek
Starszy Specjalista ds. pracowniczych
Phone number: 797 348 869, 83 371 42 06 wew. 9

Posterunek Straży Leśnej

Krzysztof Gajecki
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Phone number: 509 142 239
Zbigniew Barczuk
Strażnik leśny
Phone number: 509 142 279, 83 371 42 06 wew. 6
Dariusz Jastrzębski
Strażnik leśny
Phone number: 793 474 856, 83 371 42 06 wew. 6

Dział administracyjno-gospodarczy

Adam Szulik
Sekretarz
Phone number: 515 161 465, 83 371 42 06 wew. 5
Małgorzata Gajecka
Sekretarka
Phone number: 535 562 530, 83 371 42 06
Wiesław Obroślak
Specjalista ds. budowlanych
Phone number: 660 782 003, 83 371 42 06 wew. 7
Adam Sokólski
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Phone number: 508 359 485, 83 371 42 06 wew. 7
Łukasz Rumiński
Starszy Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Phone number: 797-348-873, 83 371 42 06 wew. 7