Asset Publisher Asset Publisher

Obiekty edukacyjne

W działalności edukacyjnej Nadleśnictwo Międzyrzec dysponuje izbą edukacyjną oraz wiatą edukacyjno-przyrodniczą w Żerocinie czy obiektami zlokalizowanymi w tutejszych lasach jak m.in. trasa rowerowa licząca 21 km i wiodąca przez lasy trzech leśnictw Bereza, Sitno i Żerocin oraz obiekty gospodarki leśnej i obiekty ochrony przyrody które ze względu na swoje dogodne położenie i walory edukacyjne są ciekawymi miejscami do przybliżania społeczeństwu walorów przyrody i gospodarki leśnej.