Asset Publisher Asset Publisher

Obuwik w Uroczysku Świdów

Sieć  Natura 2000 jest europejską siecią obszarów chronionych, których celem jest utrzymanie i przywracanie zagrożonych siedlisk i gatunków o znaczeniu wspólnotowym.

W zasięgu Nadleśnictwa Międzyrzec położony jest jeden obszar Natura 2000, zatwierdzony przez Komisję Europejską w styczniu 2011 roku jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – Obuwik w Uroczysku Świdów.

Jest to niewielki kompleks leśny o powierzchni 36,5 ha położony w dolinie rzeki Białki i graniczący ze zbiornikiem retencyjnym „Żelizna".

Obszar został wyznaczony w celu ochrony licznej populacji obuwika pospolitego (Cypripedium calceolus) - blisko 800 pędów. Stanowisko wypełnia lukę w zasięgu gatunku, jest znacznie oddalone od stanowisk w południowej części województwa lubelskiego. Ma duże znaczenie z powodu zajmowania nietypowego siedliska – grądu niskiego.

Część obszaru (14%) zajmuje dobrze zachowana ciepłolubna dąbrowa.

Informacje o projekcie ochrony przyrody w Lasach Państwowych:

https://www.ckps.lasy.gov.pl/o-projekcie5

 

Obuwik pospolity - fot. Jacek Pawlikowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obuwik pospolity - fot. Jacek Pawlikowski