Asset Publisher Asset Publisher

POMNIKI PRZYRODY

Pomniki przyrody w Nadleśnictwie Międzyrzec

Pomnik przyrody jest jedną z form ochrony przyrody ujętą w ustawie o ochronie przyrody. Zaliczają się do niego zarówno elementy natury ożywionej jak i nieożywionej, np. drzewa, grupy drzew, głaz, jaskinie, groty itp.

 

Na zarządzanych przez nadleśnictwo gruntach znajduje się następująca liczba pomników przyrody:

  • pojedyncze drzewa - 20 szt.
  • grupy drzew -  6 szt.
  • głazy narzutowe -  4 szt.
  • powierzchniowy -  1 szt.