Asset Publisher Asset Publisher

POMNIKI PRZYRODY

Pomniki przyrody w Nadleśnictwie Międzyrzec

Pomnik przyrody jest jedną z form ochrony przyrody ujętą w ustawie o ochronie przyrody. Zaliczają się do niego zarówno elementy natury ożywionej jak i nieożywionej, np. drzewa, grupy drzew, głaz, jaskinie, groty itp.

W lasach Nadleśnictwie Międzyrzec znajdują się 33 pomniki przyrody i są to zarówno pojedyncze drzewa - 22 drzewa, grupy drzew - 6 grup, 4 głazy narzutowe oraz jeden powierzchniowy pomnik przyrody - drzewostan modrzewia o powierzchni 1,85 ha.

Wśród drzew pomnikowych dominują okazałe dęby ale znajdziemy wśród nich również graby, sosny, świerki, modrzewie, jesiony i lipy.

Pomnikowy dąb w leśnictwie Sokule - fot. Łukasz Rumiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głaz narzutowy w leśnictwie Sokule - fot. Łukasz Rumiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomnikowy dąb w leśnictwie Sitno - fot. Łukasz Rumiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzypniowy grab w leśnictwie Żerocin - fot. Łukasz Rumiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dęby w leśnictwie Żerocin - fot. Łukasz Rumiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomnikowy dąb w leśnictwie Bereza - fot. Łukasz Rumiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesion w leśnictwie Witoroż - fot. Łukasz Rumiński