Web Content Display Web Content Display

Na terenie Nadleśnictwa Międzyrzec ustanowiono 15 stref ochronnych wokół miejsc rozrodu i regularnego przebywania orlika krzykliwego, 3 strefę bielika, 2 strefy bociana czarnego oraz 1 strefę puchacza.

Powierzchnia ogólna gruntów Nadleśnictwa Międzyrzec objęta ochroną strefową miejsc rozrodu i regularnego przebywania gatunków chronionych wynosi 949,97 ha.