Web Content Display Web Content Display

Na terenie Nadleśnictwa Międzyrzec ustanowiono 15 stref ochronnych wokół miejsc rozrodu i regularnego przebywania orlika krzykliwego Clanga pomarina, 4 strefy bielika Haliaeetus albicilla, 1 strefę puchacza Bubo bubo oraz 7 stref iglicy małej Nehalennia speciosa.

Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa Międzyrzec objęta ochroną strefową miejsc rozrodu i regularnego przebywania gatunków chronionych wynosi 680,95 ha.