Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów: pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie i eksploatacja choinek i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość. Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który jest sporządzany dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat. Plan urządzenia lasu zatwierdzany jest przez Ministra Środowiska. W okresie gospodarczym na lata 2013-2022 średnie pozyskanie drewna grubizny (brutto) wynosi 119% spodziewanego przyrostu. Przewiduje się, że zapas końcowy w roku 2022 będzie wynosił 3103577 m3 drewna brutto, będzie niższy o 134364 m3 drewna od zapasu początkowego.

Pozyskanie drewna pochodzi z:

cięć rębnych – usuwanie z lasu drzewostanów „ dojrzałych", ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów.

cięć pielęgnacyjnych ( czyszczeń i trzebieży) – usuwanie z lasu drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu.

cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych.

Pozyskanie drewna prowadzone jest w większości ręcznie za pomocą pilarek, jednak coraz częściej wykorzystywane są również maszyny wielooperacyjne, tzw. harvestery, które dokonują ścinki drewna, a następnie okrzesują je i przerzynają na kłody o takich długościach , jakich wymaga odbiorca. W Nadleśnictwie Międzyrzec takie nowoczesne i wydajne maszyny wprowadzono do pracy w 2014r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harvester marki  Rottne – leśnictwo Sitno, 2014 r.

 

Prace ręczno‑maszynowe przy pozyskaniu i zrywce drewna należą do najbardziej niebezpiecznych, obarczonych znacznym ryzykiem wystąpienia ciężkich wypadków przy pracy, dlatego są zastępowane przez pracę maszyn wielooperacyjnych powszechnie uważanych za maszyny bezpieczne. Ich walory techniczne, ergonomiczne i środowiskowe czynią z ich pracy korzystną alternatywę w stosunku do pracy pilarek. Eliminacja ręczno‑maszynowego pozyskiwania drewna i wprowadzenie nowoczesnych maszyn wielooperacyjnych jest stałą tendencją w Polsce, choć zbyt wolną ze względu na bardzo wysokie koszty maszyn. Oprócz drewna pozyskiwane są także choinki, których rocznie sprzedaje się około 500 sztuk. Wśród tzw. użytków ubocznych na wymienienie zasługują m.in. płody runa leśnego (grzyby, jagody), których pozyskanie jednak prowadzone jest miejscowa ludność, głównie na  potrzeby własne .W lasach nadleśnictwa Międzyrzec nie prowadzi się obecnie pozyskania żywicy. Powodem jest zarówno niska opłacalność samego pozyskania tego surowca, jaki i wywołane żywicowaniem uszkodzenia odziomkowych, a więc najcenniejszych fragmentów drewna sosny.