Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Zasoby leśne przedstawić można jako zachowanie lasów i ich korzystny wpływ na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowie człowieka oraz na równowagę przyrodniczą. Zasoby leśne to nic innego jak pełny obraz tego co posiadamy, w oparciu o ocenę możliwości produkcyjnych wg:

  • panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji,
  • głównych funkcji lasu i gatunków panujących,
  • rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu,
  • gospodarstw i grup gatunków panujących o tym samym wieku rębności,
  • stref uszkodzenia lasu i gatunków panujących,
  • spodziewanego bieżącego nowego przyrostu miąższości.