Wydawca treści Wydawca treści

ŁOWIECTWO

Współcześnie łowiectwo jest rozpatrywane w szerokim kontekście, określanym też jako gospodarka łowiecka. Obejmuje ona: hodowlę i ochronę zwierzyny oraz jej pozyskiwanie w drodze polowań.

Szkody łowieckie to zniszczenia w uprawach i płodach rolnych, które powoduje zwierzyna łowna. Odpowiedzialność za takie szkody ponosi zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego (koło łowieckie) oraz  Skarb Państwa.

Na podstawie Art. 46d. ust.1  ustawy prawo łowieckie (Dz.U. 2020 poz. 67) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest organem odwoławczym w sprawach związanych ze szkodami łowieckimi.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Międzyrzec zlokalizowanych jest 18 obwodów łowieckich dzierżawionych z czego nadleśnictwo jest organem nadrzędnym dla 12 obwodów zarządzanych przez 10 kół łowieckich zrzeszonych w PZŁ. Gospodarka łowiecka w poszczególnych kołach łowieckich prowadzona jest na podstawie rocznych planów łowieckich zatwierdzonych przez nadleśniczego.