Wydawca treści Wydawca treści

OCHRONA LASU

Ochrona lasów ma  istotne znaczenie dla każdego z nas. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji drzew i dbaniu o czystość  w lasach, podczas popołudniowych spacerów czy  wypadów na grzyby  możemy oglądać piękno przyrody, a także delektować się świeżym powietrzem i delikatnym zapachem żywicy.

Z pewnością ochrona lasu ma kluczowe znaczenie  w okresie suszy, kiedy przez wiele tygodni nie pada deszcz, niekiedy nawet ustanawiane są zakazy wstępu do lasów przy czym zakaz palenia ogniska w lesie obowiązuje przez cały rok.

Szkodom, którym przeciwdziała ochrona lasu można podzielić na trzy grupy:

  • abiotyczne czyli ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury);
  • biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne);
  • antropogeniczne wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu).

Straty spowodowane silnymi wiatrami i okiścią śniegową w latach 2012-2014 w skali całego nadleśnictwa miały charakter jednostkowy. Wytrzymałość na tego typu szkody osiągana jest dzięki systematycznie i prawidłowo prowadzonym cięciom w czasie zabiegów hodowlanych.

 W Nadleśnictwie Miedzyrzec nie występują istotne zagrożenia ze strony szkodliwych owadów i grzybów. Występujące okresowo czynniki chorobotwórcze są na bieżąco monitorowane i ograniczane, nie wywołują większych strat w drzewostanach.  W maju br. został wykonany zabieg agrolotniczy zwalczania chrabąszczy imago w leśnictwie Woroniec na pow. ok 960ha. 

Szkody powodowane przez zwierzynę płową (łoś, jeleń, sarna) w ostatnich latach 2011-2014  kształtują się na wysokim poziomie 90 – 330 ha. W celu zminimalizowania szkód w drzewostanach stosowane są różne metody ochronne: grodzenia, osłonki, repelenty itp. Oprócz szkód powodowanych przez zwierzynę płową rosnącym z roku na rok problemem staje się zalewanie obszarów leśnych w wyniku działalności bobrów, chodzi przede wszystkim o tworzenie tam, które powodują wzrost poziomu wód na ciekach wodnych a następnie rozlewanie się wód na powierzchnie upraw i drzewostanów, w wyniku czego powstają okresowe podtopienia.

     Szkody antropogeniczne związane są głównie z liczną penetracją przez okoliczną ludność drzewostanów w okresie zbierania płodów runa leśnego oraz z położenia lasów w otoczeniu Miasta Międzyrzec Podlaski oraz przebiegu przez lasy nadleśnictwa ważnych szlaków komunikacyjnych. Główny problem to zaśmiecanie.