Aktualności

Od 18 lipca 2022 roku obowiązuje nowy cennik na sprzedaż detaliczną drewna.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Od 18 lipca 2022 roku obowiązuje nowy cennik na sprzedaż detaliczną drewna.

Oferta łowiecka

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Międzyrzec zlokalizowanych jest 13 obwodów łowieckich

Zagrożenie pożarowe

Pod pojęciem „zagrożenie pożarowe lasu" rozumie się zespół warunków umożliwiających powstanie pożaru lasu.

Monitoring gospodarki leśnej

Przedstawiamy wyniki prowadzonego w Nadleśnictwie Międzyrzec monitoringu gospodarki leśnej według stanu na 31.12.2021 r.